Ostali podaci

Kvalitet a.d.

Republika Srbija
Niš 18116
Bul. Svetog cara Konstantina 82-86 
Tel.: 018-550-766, 550-624
office@kvalitet.co.rs

PAK
703630

GPS
43°18’19.17” N 
21°57’06.89” E

PIB
100615217

Matični broj
07302606

PDV registracioni broj
131583318

Šifra delatnosti 
nova: 7120 - Tehničko ispitivanje i analiza

Tekući računi
160-7470-73 BancaIntesa
105-6337-30 AIK banka
325-9500800000025-71 OTP banka
265-4010310003271-33 Raiffeisen Bank