EMC ispitivanja

Laboratorija za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) je akreditovana od strane ATS i priznata u međunarodnoj CB šemi. Akreditacija potvrđuje nezavisnost i kompetentnost laboratorije u pružanju usluga ispitivanja i razvoja proizvoda korišćenjem moderne opreme prema zahtevima standarda i tehničkih specifikacija.

Dugogodišnje iskustvo u oblasti elektromagnetske kompatibilnosti omogućava Laboratoriji da pruža:

 • usluge razvojnih ispitivanja
 • usluge razjašnjavanja zahteva standarda proizvođačima za potrebe razvoja novih proizvoda
 • usluge završnih ispitivanja za stavljanja CE znaka na proizvode

Ispitivanja se obavljaju prema važećim verzijama srpskih standarda koji su identični sa međunarodnim EN, odnosno IEC standardima.

Ispitne izveštaje koje izdaje Laboratorija su priznati u svim zemljama EU i omogućuju plasman vašeg proizvodu na bilo koje tržište.

Naše višegodišnje iskustvo u ispitivanju elektrotehničkih proizvoda omogućava pružanje brze i efikasne usluge u moderno opremljenoj ispitnoj laboratoriji, sa stručno osposobljenim kadrom.

Sva ispitivanja (od faze razvoja, analize, pred-ispitivanja, sve do završnih ispitivanja za potrebe stavljanja CE znaka na proizvode) možete uraditi efikasno i ekonomično na jednom mestu.

Vrste ispitivanja

Zakonski okvir za ispunjenje uslova u pogledu elektromagnetske kompatibilnosti regulisan je direktivama 2014/30/EU i 2004/108/EC, a u Republici Srbiji saglasno Pravilniku o elektromagnetskoj kompatibilnosti.

Laboratorija za elektromagnetsku kompatibilnost obavlja kompletnu uslugu sledećih ispitivanja:

 • EMC ispitivanje po zahtevima regulisanim osnovnim, generičkim i standardima za grupe proizvoda u okviru nacionalnih standarda i internacionalnih IEC/ EN standarda
 • Merenje konduktivnih elektromagnetskih smetnji (metodama: veštačke mreže AMN, mreže za stabilizaciju impedanse ISN, naponske sonde, strujne sonde, isprekidane smetnje)
 • Merenje zračenih elektromagnetskih smetnji (Loop antena, Semi-anehoična prostorija, Otvoreno ispitno mesto - OATS)
 • Merenje emisije harmonika struje
 • Merenje promena napona, fluktuacije napona i flikera u javnim sistemima niskonaponskog napajanja
 • Ispitivanje imunosti ne elektrostatička pražnjenja
 • Ispitivanje imunosti na zračeno, radiofrekvencijsko elektromagnetsko polje
 • Ispitivanje imunosti na brze trazijente / rafale
 • Isitivanje imunosti na naponske udare
 • Ispitivanje imunosti na kodukcione smetnje izazvane zračenim RF poljima
 • Ispitivanje imunosti na magnetska polja mrežne frekvencije
 • Ispitivanje imunosti na pulsno magnetsko polje
 • Ispitivanje imunosti na propade, kratke prekide i varijacije napona
 • Ispitivanje imunosti niskih frekvencija na harmonike i međuharmonike, uključujući i mrežnu signalizaciju na pristupnom mestu naizmeničnog napajanja

Uređaji koji su predmet ispitivanja

Na osnovu referentnih ispitivanja, moguće je utvrditi usaglašenost uredjaja ili sistema kao što su:

 • uređaji informacione tehnologije
 • industrijski, naučni i medicinski uređaji
 • kućni aparati
 • električni aparati
 • električne svetiljke

i slični uređaji.

Ukratko o elektromagneskoj kompatibilnosti

Elektromagnetska kompatibilnost je sposobnost uređaja ili sistema da funkcioniše na zadovoljavajući način u svom elektromagnetskom okruženju, a da pri tom ne prouzrokuje nedozvoljene elektromagnetske smetnje drugom uređaju ili sistemu u tom okruženju.

Ciljevi ispitivanja elektromagnetske kompatibilnosti jesu utvrđivanje:

 • nivoa emisije
 • nivoa imunosti uređaja

Elektromagnetska emisija je proces kojim izvor - uređaj ili sistem emituje elektromagnetsku energiju u okolni prostor putem zračenja ili kondukciono, pomoću kablova.

Elektromagnetska imunost je sposobnost uređaja ili sistema da u prisustvu elektromagnetske smetnje radi bez pogoršanja njenih karakteristika ili uz dopuštene degradacije na način definisan standardima za elektromagnetsku kompatibilnost.