Добродошли на интернет страницу Квалитет а.д. Ниш

Квалитет је кључ успеха. За сваку сугестију, примедбу или коментар стојимо Вам на располагању.

Испитивање уређаја на чврста горива

Испитивања: штедњака на чврста горива, уређаја за грејање простора на дрвене пелете и на чврста горива, котлова за грејање на чврста горива, уређаја на чврста горива са акумулацијом топлоте.

Развојна и завршна испитивања – EMC, LVD...

Развојна и завршна испитивања која се обављају у акредитованим лабораторијама. Извештаји који представљају основу за стављање CE знака на електротехничке производе су пут до нових тржишта.

Сертификација система менаџмента

Сертификација система менаџмента према стандардима SRPS ISO 9001, SRPS ISO 14001, SRPS ISO 45001, SRPS OHSAS 18001, SRPS ISO/IEC 27001, SRPS EN ISO 13485, SRPS EN ISO 22000 и другим, као и HACCP система.

Нејонизујућа зрачења

Испитивање нивоа нејонизујућих зрачења извора који утичу на животну средину, како за оператере мобилне телефоније и емитере радио и тв-сигнала, тако и за потребе грађана и локалних самоуправа.

Испитивања

Испитивања уређаја на чврста горива

Испитивања: штедњака, уређаја за грејање простора, котлова, уређаја са акумулацијом топлоте...

Електромагнетска компатибилност (EMC)

Развојна и завршна испитивања електромагнетске компатибилности производа

Испитивање безбедности

Апарати за игре на срећу, светиљке, противпожарне централе, саставни делови...

Електромедицински уређаји

Испитивање безбедности уређаја и система, стоматолошких радних места, стерилизатора...

Вести